Սեպտեմբերի, 2021

now browsing by month

 
Posted by: | Posted on: 23 Սեպտեմբերի, 2021

Արձանագրություն կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի 1-ին նիստից

Հաստիքացուցակ

Posted by: | Posted on: 13 Սեպտեմբերի, 2021

Արձանագրություն կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի 1-ին նիստից

Արձանագրություն 1

Posted by: | Posted on: 10 Սեպտեմբերի, 2021

Ներքին գնահատում 2020-2021

Ներքին-գնահատում-2020-2021