2017թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

Posted by: | Posted on: Հունվարի 15, 2018

2017թ. 4-րդ եռամսյակի հաշվետվություն


Դպրոցը բոլորեց 110-ամյակը

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 20, 2017

Դպրոցը բոլորեց 110-ամյակը


2018թ. բյուջեի նախագծի արձանագրություն

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 14, 2017

2018թ. բյուջեի նախագծի արձանագրություն


2018թ. բյուջեի նախագիծ

Posted by: | Posted on: Դեկտեմբերի 14, 2017

2018թ. բյուջեի նախագիծ


2018թ. նախնական նախահաշիվ

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 16, 2017

<< 2018 թվականի բյուջեի նախագիծը չի փոփոխվել>>2018թ. նախնական նախահաշիվ


Ներքին գնահատում 2016-2017թ.

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 16, 2017

Ներքին գնահատում 2016-2017


2017թ. հաստիքացուցակ

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 3, 2017

2017թ. հաստիքացուցակ


2017թ. ամսական հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ

Posted by: | Posted on: Հոկտեմբերի 3, 2017

2017թ. ամսական հաշվետվություն 3-րդ եռամսյակ


2018 թվականի բյուջետային օրացույց

Posted by: | Posted on: Սեպտեմբերի 19, 2017

Բյուջետային օրացույց (1)


1-ին կիսամյակի հաշվետվություններ

Posted by: | Posted on: Հուլիսի 4, 2017

1-րդ կիսամյակի հաշվետվություն112 (4) 1-րդ կիսամյակի հաշվետվություն112 (1) 1-րդ կիսամյակի հաշվետվություն112 (2) 1-րդ կիսամյակի հաշվետվություն112 (3)